För medlemmar

Medlemsskap


Att vara medlem i Vilske Kleva Föräldrakooperativ gör dig till en del av en skapande kraft


Avståndet mellan ord och handling är kort på Förskolan Klinten, men det kräver att du som medlem uttrycker dina åsikter och är villig att själv vara en del av genomförandet. Det är då du är med och påverkar, genom ett aktivt medlemskap.

 

MEDVETENHET & ENGAGEMANG


Som medlem i föräldrakooperativet har du stora möjligheter att styra förskolans prioriteringar och därmed ditt barns vardag. Medlemskapet ger insyn och ansvar för kooperativets verksamhet. Verksamheten har ett kretsloppstänkande i vardagen 


 TACK, NI ÄR BÄST!

Utan er finns ingen förskola i Vilske kleva!