Att vara förälder

Insatser som finns är..

Veckoansvar

Matgruppen

Jobba i barngrupp
Vaktmästare
Styrelsen


Arbetsinsatser..

har främst ekonomisk vinning och det finns utrymme att välja arbetsinsats utifrån din familjs möjligheter


Dem ger inte bara pengar över till en god personaltäthet på dagtid, den ökar dessutom känslan av att äga och ansvara för vår underbara Förskola

FIXARDAGAR


En gång per termin träffas vi alla vuxna och barn, på Fixardagar då vi förstärker ute- och inomhusmiljön


FADDERFAMILJ


Som ny medlemsfamilj tilldelas ni en fadderfamilj som ska svara på dina frågor mellan himmel och jord, samt hjälper dig att hitta en arbetsuppgift som passar bra. Du har en fadderfamij i ett år


EKONOMI


Vi driver vår verksamhet som ekonomisk förening, där varenda krona i eventuell vinst går direkt in i verksamheten

Både kommunen och medlemmarna har rätt att få insyn i vår ekonomi

Som familj betalar ni en medlemsinsats om 200kr, dessa pengar kan ni få tillbaka när ni säger upp er plats

Årlig medlemsavgift 300kr